Lommemannen identifisert?

Av Bernhard A. Steen - 14.jan.2008 @ 08:42

I skrivende øyeblikk er det ingen medier som har offentliggjort Lommemannens navn. Det er, naturligvis, bare et tidsspørsmål før dette skjer, men det er uansett prisverdig at de fleste aviser, tv- og radiokanaler vanligvis er avventende med å gå ut med navn til mistenkte personer. Likevel er realiteten at dagens teknologi gjør at navn blir spredd langt raskere enn hva som var tilfellet i riktig gamle dager, før Facebook, Youtube, blogging og nyhetsgrupper var vanlig. Den gangen var det bare noen få innvidde journalister --  og alle som var såpass "heldige" at de satt på nabobordene til disse ofte nokså høyrøstede journalistene en sen kveld -- som visste nøyaktig hvem som var mistenkt for hva,  i hvert fall dersom man så bort fra nysgjerrige naboer og politiet.

Når det gjelder Lommemannen, mener politiet at de vet med 100 prosent sikkerhet at de nå har tatt den rette personen. Når man på flere steder har funnet DNA-spor som matcher vedkommende,  og samtidig har funnet bukser uten for i lommene hjemme hos ham, kan man vel trygt si at han ikke lenger har noen god sak. Men i enhver rettsstat er folk uskyldige til det motsatte er bevist, og som en følge av dette har heldigvis de norske mediene en tradisjon hvor det skal svært gode grunner til for å offentliggjøre navn og bilder av en mistenkt.

Problemet er imidlertid at det nå finnes såpass mange åpne kilder på nettet, at det skal svært lite til før hvem som helst enkelt kan identifiseres. I dette tilfellet dreier det seg om en person med god personlig økonomi som har vært profilert for sin hobby. Når det så vises bilder av vedkommende i en relativt sjelden bil, riktignok med ansiktet sladdet, skal det bare et kjapt nettsøk til for å finne ham. Når naboer står frem og forteller hvor hyggelig han er, kan man umiddelbart søke disse frem i åpne kilder, se hvor de bor og bruke for eksempel flyfoto eller Google Earth til å se om noen av nabohusene ligner på det som er avbildet på VG Nett. Man vet hvor gammel han er og at han har god personlig økonomi og dermed er det en svært enkel sak å bruke skattesøket på en eller annen nettpublikasjon for å identifisere ham. Avisene har opplyst at broren er en kjent polititjenestemann, hvilket ytterligere øker sjansene for å "kvalitetssikre" funnet.

Et kjapt veddemål denne helgen, viste at det tok under tre minutter fra folk startet til de hadde funnet navnet til den Lommemann-mistenkte på nettet. 

Realiteten er altså at den allerede nevnte prisverdige ikke-identifiseringen av Lommemannen er strukket så langt som overhodet mulig. I en evig jakt på vinklinger for å fylle 10-15 tabloidsider med bilder og tekst, er det ikke til å unngå at svært mange "spor" etter Lommemannen legges ut. Alle nysgjerrige, nettbrukende nordmenn har allerede fått mer enn nok hint til at de kan finne både navn, adresse, inntekt og skatt og bilder av vedkommende. Da er det vel egentlig bare et definisjonsspørsmål om han er identifisert av pressen eller ikke?

Denne saken er såpass spesiell og alvorlig at en offentliggjøring av navnet nok er helt uunngåelig. Men den viser veldig godt at pressen kanskje må bli enda mer forsiktig i sin offentliggjøring av opplysninger rundt mistenkte i ulike straffesaker. Når hvem som helst kan søke gjennom nettaviser, arkiver, telefonkataloger og skattelister skal det så utrolig lite til for å finne både navn, adresser og bilder til folk. Men realiteten er nok at pressen, i en stadig hardere kamp om nyheter, kommer til å slåss enda mer om å finne flest mulig "artige vinkler" på slike saker, vinklinger som gjør at mistenkte i større saker alltid vil bli identifisert.

(Jeg vet at denne lille  bloggen som jo til og med inneholder en slags "identifiseringsoppskrift" ikke akkurat hjelper Lommemannen, men ettersom navnet allerede finnes tilgjengelig overalt på nettet, håper jeg ikke altfor stor skade er skjedd. Prinsippet -- at pressen nå bør være enda mer forsiktig med å gå ut med opplysninger om mistenkte i ulike saker -- kan nemlig ikke nevnes for ofte.)


Kommentarer:
Postet av: Thorsen

Hvorfor ikke rette søkelyset mot medias selektive håndtering av kriminelles identitet?
Jeg anser det for å være et langt større moralsk dilemma, enn om noen skulle greie å finne ut Lommemannens identitet på nettet, i og med at hele Bergen vet hvem vedkommende er allerede.

Jeg imøteser gjerne en diskusjon om hvorfor pressen noen ganger fyller hele forsiden med navn og bilde av folk som blir arrestert og siktet, mens de andre ganger tviholder på at siktedes identitet skal hemmeligholdes som om det var en statshemmelighet!

Hvorfor skal ikke samme regel gjelde for alle? Her har mediafolk et viktig spørsmål å besvare.

Kan de? Vil de?

14.jan.2008 @ 12:31
Postet av: Maggie

Et av problemene med slik mediene opererer er at alle som bor i naerheten eller kjenner til denne personen har forlengst skjont hvem det er. Dette inkluderer familie, venner, kollegaer, og ogsaa Lommemannens barn sine venner og kollegaer. Dermed har mediene ropet alt som skal til for odelegge livet til siktede, og (langt vaerre) hans familie. Samtidig saa flagger man moral naar det kommer til selve navnet, slik at de som aldri kommer til aa vaere en belastning for noen, hverken skyldige eller uskyldige, ikke vet hvem det er. Dette er et paradoks.

14.jan.2008 @ 14:18
Postet av: Bård L.

Her offentliggjorde de ganske eksakt formue og inntekt, hvordan type virksomhet vedkommende drev. I tillegg til de momenter som er nevnt. Hallo; nærmeste nabo står fram på tv med fullt navn....

Etterhvert ser jeg det er gjort en jobb med å stenge hans bedrifts nettsider, BT artikkel fra tidligere, og mange forumer har også blitt skremt og sensurert eller fjernet sider/innlegg.

14.jan.2008 @ 14:47
Postet av: Rupert

Søk på navnet hans på trends.google.com så kan man se at ALLE vet hvem dette er.

14.jan.2008 @ 15:09
Postet av: Meg

Til Thorsen

Som det ble skrevet i artikkelen ville alle medier normalt offentliggjort navn og bilde, men her har altså politiet bedt dem om ikke å gjøre dette pga at politiet skal bruke bilder i avhør med vitner og ofre. Disse vitneavhørene vil nærmest bli verdiløse dersom bildene allerede er smurt utover alle landets aviser og nettaviser. Slik det er nå kan man jo håpe at i alle fall noen av ofrene ikke har sett navn og bilde av vedkommende før politiet avhører dem på nytt.

14.jan.2008 @ 15:35
Postet av: Joma

Dere løper Staffs ærend!

Nettavisen og bt.no har gått lengst i å legge ut hint om hvem lommemannen er. Hvorfor gjør dere dette?

Alle bør skjønne at Staff nå vil hevde at vitnene kjenner pedoen igjen fra avisene, ikke fra overgrepssituasjonen. Og da går kanskje pedoen fri, slik Staff ønsker, eller han slipper han altfor lett unna.

Hvis ikke ulver som løper i flokk kan tenke, bør ihvertfall noen i redaksjonene forstå at dere er i ferd med å ødelegge saken for politi og påtalemyndighet.

14.jan.2008 @ 15:51
Postet av: Kalle Kanin

Er det noen her som husker det såkalte "Kristin-drapet" i 1999 ?
Først siktet politiet en mann. Jeg husker godt politidamen som kikket dypt inn i kameraeene mens hun forsikret at politiet var helt sikre på at de hadde riktig mann.

Vel, dette var fullstendig feil mann.

Synet av politidamen som triumferende uttalte at dettte var bra politiarbeide og at det ikke var sjanse for at det var feil mann har for alltid brent seg inn i min bevisthet.

Etter dette kommer jeg aldri helt til å stole på politiet 100 prosent igjen.

14.jan.2008 @ 17:05
Postet av: David

Lommemannen HAR allerede blitt navngitt av media - i alle fall hans etternavn. Dette skjedde på en pressekonferanse, da en journalist skulle stille et spørsmål. Han brukte etternavnet til vedkommende, istedenfor å si "siktede" eller "den antatte Lommemannen".

Politiet var professjonelle nok til å overse denne glippen (?), slik at den ikke ble gitt noen ekstra oppmerksomhet.

14.jan.2008 @ 17:31
Postet av: Arthur Kabul sr.

Nå må dere slutte med denne hetsingen av lommemannen. Saken er snudd fullstendig på hodet! Hva hadde disse smårollingene å gjøre ned i lommene på lommemannen? - Heh.

14.jan.2008 @ 23:53
Postet av: Taxameteret går

Mon tro om Staff trekker ut saken for å "meske" seg med oppgjør rett fra lomma? Samtidig blir ID kjent (ref Joma)og omfanget av overgrepene pulveriseres.
Det ender vel med klapp på skulder`n (...og full pung til Staff)

15.jan.2008 @ 00:20
Postet av: Ole R

Jeg er enig - selv om de mest ivrige "kikkerne", selv har anledning til å søke seg frem og legge sammen to-pluss-to og deretter begynne å spre rykter, så er det tross alt i et begrenset omfang sett i forhold til fullt navn og bilde på forsiden av en stor avis eller nettavis.
Derfor må nå mediene bli enda mer varsomme med å legge ut person-identifiserende opplysninger i sakene, all den tid saken langt fra er bevist og avgjort.
Politiet har i alt for mange tilfeller tatt feil person, og hvor personens liv er blitt for alltid ødelagt pga pressedekningen, og det er like mange eksempler på at mediene, gjerne på tross av politiets advarsler, hengt ut "gjernningsmenn" som viste seg langt fra å være skyldige i det omfang media mener å vite.

Men det er rart hvordan media selektivt skiller mellom hvem de velger å offentliggjøre og hvem de velger å "beskytte", her synes det som om tilfeldighetene råder.

Jeg synes noen edia alt har gått litt for langt i denne saken, men sammenlignet med andre saker er denne for en bagatell å regne sånn sett.

Jeg VET allerede hvem mannen er i denne saken, ikke direkte pga medias informasjoner, men indirekte fordi folk i mannens nærmiljø selvsagt har lagt sammen og funnet fasiten og derved fortalt meg.
Men for meg, som for de aller fleste andre nordmenn (sett bort fra de direkte berørte ofrene og deres familier) er navnet egentlig helt uvesentlig.
Alt vi trenger å vite er at vi nå trolig kan slippe våre unge sønner ut blandt folk igjen (inntil neste "pedo" dukker opp)

15.jan.2008 @ 10:25
Postet av: Petter

Jeg var en av dem som brukte under tre minutter på å finne lommemannens identitet på fredag, når TV2 intervjuet naboene med fullt navn. I utgangspunktet hadde jeg ikke noe interesse i å grave fram lommemannen, men jeg ble litt irritert på media som på ene siden skal holde ting så hemmelig, og på andre siden grafser i både lommemannens og naboenes privatliv for å selge informasjonen gjennom flest mulig nyheter. Det er som å si A men ikke B, eller som å vise hele filmen bortsett fra slutten, i vissheten at folk dermed ønsker mer for å få det hele bildet. Da bør de også vite at folk er i stand til å hente informasjonen på egenhånd.

15.jan.2008 @ 10:42
Postet av: DR

Artikkelen setter søkelyset på pressens ansvar, men overser at politiet har et vel så stort ansvar.

Offentligheten har krav på opplysninger, og kilden til opplysningene kommer er i stor grad politiet. Jeg ser ikke nødvendigheten av at politiet går ut med så detaljerte opplysninger som de gjør.

Politiet forhåndsprosederer i media, og er minst like ille som (tabloid)pressen til å dømme mennesker før en siktet faktisk har fått en strafferettslig behandling. Politiet har, og kommer til å ta feil i flere saker, men menneskene berørt får sine liv ødelagt - skyldige som uskyldige.

Et annet moment er at politiets arkiver er "åpne", dvs at mer eller mindre alle som jobber i politietaten kan bedrive "dokumentturisme" på de aller fleste saker, uten at det blir loggført på noen som helst måte.

Til sammenligning må privatpersoner alltid varsles om et foretak foretar en kredittvurdering. Det burde være selvsagt at det en polititjenestemann/kvinne leser dokumentene på en sak/person, må logge hvilken hensikt vedkommende har for å undersøke papirene/loggen til denne personen.

Slik det er nå, kan hvilken som helst politimann/kvinne snoke i arkivene på gamle studiekamerater, naboer, venner osv - helt uten relevant motivasjon og uten at det blir logget noe sted.

Det hele handler om formell og reell rettsikkerhet til oss alle som enkeltindivider - både i spesielle saker som "Lommemannen" og men også i alle andre saker hvor politiet og presse er involvert.

15.jan.2008 @ 12:08
Postet av: Sivert Sæterbø

"Lommemannens" identitet interesserer meg overhode ikke. Hvorfor skal en bergensers identitet i Bergen interessere meg ? Få er klokt svar.

Dersom mannen hadde vært en i MITT nærmiljø, der jeg kommer fra, kunne identiteten ha hatt en interesse. Da hadde jeg bare tatt kontakt hjem, og fått visst navnet. Værre er det ikke.

Når det er sagt, jeg bor i Asia, og her er ikke dette med identitet på forbrytere et problem.

Alle navn kommer like fort i mediene, og i flere land må de stå frem på TV, sammen med tyvegodset, eller selv forklare hva de har gjort...Så jævlig så enkelt..

17.jan.2008 @ 10:48
URL: http://www.vgb.no/6048

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5652473

Bernhard A. Steen

Bernhard A. Steen er internett-gründer og strategisk rådgiver. Han har vært kultursekretær ved Universitetet i Bergen, informasjonsmedarbeider og var ansvarlig redaktør i PC World Norge i ni år. I 1997 startet han DinSide.no. Steen var administrerende direktør i Aller Internett frem til høsten 2006. Han har vært styreleder i en rekke bedrifter, og arbeider nå med nettstrategi og oppkjøp for flere selskap som ikke vil bli nevnt i denne bloggen. Han var også en av de medansvarlige for starten av NA24.

hits